2013, ഒക്‌ടോബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കൊഡൈക്കനാലിലെക്കുള്ള ദൂരം

കൊഡൈക്കനാലിലെക്കു ഇനിയും
വളരെ ദൂരമുണ്ട്
നനുത്ത മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ
ക്ഷീണം വകവെക്കാതെ പതിയെ
വലിഞ്ഞു കയറുന്ന ഈ വാഹനത്തിൽ ഇരികുമ്പോൾ
പിന്നിൽ മറയുന്നു യുക്കലിപ്റ്റസും പൈൻ നിരകളും
പിന്നെ പേരറിയാത്ത ചുവപ്പും മഞ്ഞയും പൂക്കൾ മാത്രം
വിരിയുന്ന വന്മരങ്ങളും
 
ഇടയ്ക്കു താഴേക്കു നോക്കിയാൽ
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
തന്നെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയെന്നോണമുള്ള
ആഴത്തിലുള്ള ഗർത്തങ്ങളും

 
കോടമഞ്ഞിന്റെ പാളികളാൽ
കാഴ്ച ഇടയ്ക്കു മറയുന്നു
അല്പനെരമെങ്കിലും ചില കാഴ്ചകൾ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനപ്പുറം ശൂന്യമെന്നും
എനിക്ക് നിനക്കാമല്ലോ
 
കൊഡൈക്കനാലിലെക്കു ഇനിയും
വളരെ ദൂരമുണ്ട്
ഇനി അഥവാ എന്റെ ദൂരത്തിന്റെ കണക്കു
അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല
 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങിൽ
അങ്ങു കൊഡൈകുന്നുകൾ
മഞ്ഞിൻ കമ്പിളി പുതച്ചും പച്ചപ്പും
കടുംനിറമുള്ള പൂക്കളാൽ പൊതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ചന്നം പിന്നം ചാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 
മഞ്ഞുതുള്ളികൾക്കിടയിലൂടെ
ആയിരം കുതിരകളെ പൂട്ടിയ സ്വപ്നതേരിലിരുന്നു
പായുന്ന യൌവനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു
കൊഡൈക്കനാലിലെക്കു എത്താൻ എനിക്ക്
തീരെ തിടുക്കമില്ല

സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു കണ്ടു പോകുന്ന
ഈ യാത്രക്കല്ലേ യാഥാര്ത്യത്തിന്റെ
വരച്ചു തീര്ന്ന ചിത്രങ്ങളേക്കളും ചാരുത ചാരുത?
 
വിൽസൻ അലക്സാണ്ടർ

സപ്തംബർ 24, 2013

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ