2013, ഒക്‌ടോബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മനസ്സറിയും യന്ത്രം

 
ആകാശത്തിന്റെ കോണിലും അതിനപ്പുറവും
ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലും എന്തിനു
ലക്ഷം കോടി തരംഗവീചികൾ ഓരോ നിമിഷവും
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഭൌമാന്തരീക്ഷതിലും
അനേകം യന്ത്രകണ്ണുകളും യന്ത്രചെവികളും
 
എന്നെ എപ്പോഴും ഉറ്റു നോക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു
 ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്ന്
അമേരിക്കയും റഷ്യയും ചൈനയും പിന്നെ ആരൊക്കെയോ ആര്ക്കറിയാം?
 
കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഭൂകമ്പവും
'ഫയലിനും' 'നാരിയും' ഇനി വരാനിക്കുന്ന ചുഴലികളും *
എന്റെ ഗണനപെട്ടിയിൽ തെളിവാർന്ന ചിത്രങ്ങളായി വരും
പ്രഭവബിന്ധുവിൽ നിന്ന് പിന്തുരടുന്ന ചാരക്കണ്ണുകൾ
 
ഇപ്പോഴിതാ വരുന്നു യന്ത്രപട്ടിയും യന്ത്രപാറ്റയും ***
ചൊവ്വയിൽ വെള്ളമുണ്ടോ? കത്തിയെരിഞ്ഞ ആണവ അന്തർവാഹിനിയിൽ
എന്റെ സോദരന്റെ അസ്ഥിക്ക് ജീവനുണ്ടോ?
ചൊക്കലെറ്റു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ബോംബുണ്ടോ?
ജോസഫ്‌ എങ്കൽബർഗറെ* എനിക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കാൻ ഓരോ ദിനവും
 
ഇനി വേണം മനസറിയുംയന്ത്രം
മനസ്സുകളിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞിറങ്ങാനാവുന്ന ഒരു യന്ത്രം!

* അടുത്തയിടെയുണ്ടായചുഴലിക്കറ്റ്
** റോബോടിക്സിന്റെ പിതാവ്
***
 25 ഒക്ടോബർ 2013

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ